top of page

Välkommna!!

Tändkulans Vänner är ett ideellt sällskap som bildades 1991 av åtta personer. Idag är vi mer än 900 personer från hela Sverige, samt ett antal medlemmar i utlandet. Sällskapet Tändkulans Vänner, som även kallar sig för The Stationary Engine Club of Sweden har som syfte att i allmänhetens intresse bevara teknik och historia från förbränningsmotorer och då i synnerhet tändkulemotorer, men även ångmaskiner, lokomobiler veterantraktorer och därtillhörande arbetsmaskiner.

 

Vi arrangerar årligen egna utställningar och deltager i andra föreningars tillställningar. Det finns en imponerande samling motorer och maskiner i klubben, för närvarande är mer än 1000 st. registrerade bland våra medlemmar. Det finns både små och väldigt stora maskiner i våra samlingar, upp till ett tiotal ton är

den största. Vi ger ut två eller flera medlemsskrifter per

år som innehåller reportage och teknikhistoria inom

verksamhetsområdet. Tändkulans Vänner har goda

kontakter med liknande klubbar i Sverige såväl som i

utlandet och är idag Sveriges största klubb inom

teknikområdet. Vi har spelat in två stycken videofilmer

från våra egen utställning 1994 i Degeberga samt 1995

på Ovesholms slott. Videon från Degeberga är även

tillgänglig på Engelska språket.

 

 

 

 

 

 

 

Tändkulemotorn uppfanns i slutet av 1800-talet av en engelsman med namnet Herbert Akroyd. Den utvecklades i USA av två tyska emigranter och fick namnet Miez & Weiss. En J.V. Svensson i Augustendal i Nacka köpte tillverkningsrättigheterna och blev därmed grundaren till de svenska tändkulemotorerna. Det fanns mer än 70 större tillverkare av denna motortyp i Sverige och blev en stor exportprodukt över hela världen. Sällskapet Tändkulans Vänner tycker därför att det är speciellt viktigt att denna motortyp idag får mer publicitet beträffande sin unika konstruktion. Motorn har många av de egenskaper man önskar sig av moderna motorer, såsom att den är lättskött, driftsäker, allätare på bränsle och med hög verkningsgrad, men tyvärr är den mycket tung och därför är den idag förpassad att förbli en del av den svenska teknikhistorien.

 

 

Hälsningar från sällskapet
Tändkulans Vänner, Svenska klubben för stationära och marina motorer.

Målilla tändkulemotor

Tändkulemotor Målilla, år 1907, nr 1. 

bottom of page